โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

ประเทศอินเดีย: 28 ของรัฐ และการ 7 มณฑลยูเนี่ยน. รัฐอานธรประเทศ อรุณาจัล


Share by Twitter

หน่วยการเรียน: ประเทศอินเดีย มณฑลยูเนี่ยน. หลักสูตร:

  1. รัฐของอินเดีย.
  2. รายละเอียดทางด้านเศรษฐกิจของ 28 รัฐและ 7 ดินแดนยูเนี่ยน.

ตัวอย่างของหลักสูตร:
ประเทศอินเดีย

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ สอนโดย EENI Global Business School:

  1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

ภาษา: อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย India ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน India อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Inde ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส India

อินเดียสหภาพของรัฐเป็น กษัตริย์, ฆราวาส, สาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาของรัฐบาล ประธานเป็นหัวรัฐธรรมนูญของผู้บริหารของสมาคม ในรัฐผู้ว่าราชการเป็นผู้แทนของประธานให้เป็นหัวหน้าบริหาร ระบบของรัฐบาลในรัฐใกล้เคียงกับที่ของสหภาพ มี 28 รัฐและ 7 มณฑลยูเนี่ยนในประเทศมี สหภาพ ขอบเขตที่บริหารงานโดยประธานผ่านผู้บริหารแต่งตั้งเขา จากใหญ่ไปเล็กที่สุดในแต่ละรัฐ ของอินเดียมีประชากรที่ไม่ซ้ำประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต่งตัว, เทศกาล, ภาษาอื่นๆ

บริษัท มีชื่อเสียงระดับโลกหลายอุตสาหกรรม / อยู่ในประเทศเหล่านี้ที่สนับสนุนการลงทุนขนาดใหญ่เข้าประเทศ พวกเขาจะแคบมากไปเหล็กและเหล็กกล้าซีเมนต์สิ่งทอเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมแร่ที่ใช้ยาเสพติดและยาเคมีอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ฯลฯ

รัฐบาลรัฐต่างๆได้รับการยอมรับด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ จึงดึงดูดผู้เล่นใหม่เข้าสู่ตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิวัติมุ่งมั่นที่จะให้การกำกับดูแลที่ดีที่ทำให้โปร่งใสในการลดต้นทุนการทำธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นศูนย์กลางของประชาชนจัดบริการสาธารณะ ดังนั้นรัฐบาลมีความพยายามทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวและส่งเสริมการพัฒนา โดยรวมของเศรษฐกิจ

โปรไฟล์ของ 28 รัฐและ 7 ดินแดนสหภาพ
-อานธรประเทศ
- อรุณาจัล
- อัสสัม
- มคธ
- ชาตติ
- กัว
- คุชราต
- เคาน์
- หิมาจัล
- จัมมูและแคชเมียร์
- จาร์ก
- กรรณาฏัก
- เกรละ
- มัธย
- ราษฏระ
- มณีปุระ
- เมกะลายา
- มิโซรัม
- นาคาแลนด์
- โอริสสา
- รัฐปัญจาบ
- ราชา
- สิกขิม
- ทมิฬ
- ตรีปุระ
- Uttarakhand
- อุตตร
- เบงกอลตะวันตก

มณฑลยูเนี่ยน
- หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์
- ดิการห์h
- Dadra และปติ Haveli
- ดามันและอู
- นิวเดลี
- ลักษทวีป
- Puducherry

รัฐอานธรประเทศ, คานธีนคร, รัฐกรณาฏกะ - เอเชีย, ประเทศอินเดีย, การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา - ภควัทคีตา (Gandhi) Nonell
หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา (ภควัทคีตา, สเปน) Gita-Ramakrishna สถาบันวิทยาศาสตร์โยคะ (IGRCY)


(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2023)
เราไม่ใช้คุกกี้
ด้านบนของหน้านี้