โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

การทำธุรกิจในอินเดีย: ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ การค้าต่างประเทศ


Share by Twitter

หลักสูตรเชี่ยวชาญ "การทำธุรกิจในอินเดีย" - หลักสูตร:

หลักสูตร ทำธุรกิจใน ประเทศอินเดีย

ภาษา: อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย India ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน India อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Inde ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส India

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ สอนโดย EENI Global Business School:

 1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ
 2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

ประเทศไทย - ข้อตกลงการค้าอินเดียฟรี:
ประเทศไทย - ข้อตกลงการค้าอินเดียฟรี

การแนะนำ ประเทศอินเดีย

ศาสนาจากอินเดีย: ฮินดูพุทธศาสนาซิกข์, โซโรอัสเตอร์เชนศาสนาอิสลาม

ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ

ประเทศอินเดีย มณฑลยูเนี่ยน

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ประเทศอินเดีย

ทำธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ

ทำธุรกิจใน คานธีนคร

ทำธุรกิจใน บังคาลอร์

กรณีศึกษา: กลุ่มทาทา

ทาทาอินเดีย นักธุรกิจ อินเดีย

กรณีศึกษา บริษัท ของอินเดีย

 1. ศาสนาฮินดู: Hinduja, Birla อินโฟซิส, Relliance, Biocon
 2. โซโรอัสเตอร์: ดร. ไซรัสเอส Poonawalla, เดีย, Godrej, กลุ่มทาทา
 3. เชน: Sahu เชน โคดม Adani, Bhavarlal Hiralal เชน Ajit Gulabchand
 4. มุสลิม: Azim Premj ซุฟควาจา Hamied

อินเดีย - ไทยเอฟทีเอ

- ข้อตกลงการค้าไทยอินเดียเสรี
- อินเดีย - ไทยตกลงความร่วมมือที่ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจ
- การค้าระหว่างประเทศในสินค้าบริการและการลงทุน
- กฎแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับโครงการการเก็บเกี่ยวก่อนเวลาที่กำหนด

อาเซียน - อินเดียค้าในสินค้า สัญญา

- อาเซียน - อินเดียค้าในสินค้า สัญญา
- การค้าระหว่างประเทศระหว่างอินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียน

ธุรกิจใน คานธีนคร

EENI - นักเรียนจากเอเชีย:
นักเรียนจากเอเชีย

Gopalakrishnan อินเดีย นักธุรกิจ อินเดีย

Kiran Mazumdar Biocon

Azim Premji Wipro นักธุรกิจ อินเดีย

Wadia นักธุรกิจ อินเดีย

ศาสนาฮินดู

โคดม Adani

เศรษฐกิจของอินเดียเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด 4 ของโลกบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (เท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ)

 1. อินเดียเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโอกาส เนื่องจากอันยิ่งใหญ่ฐานทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายและพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง
 2. เศรษฐกิจของอินเดียได้ทดลองการปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่การแนะนำของการปฏิรูปเศรษฐกิจในปี 1991 ขึ้นในการเปิดเสรีการแปรรูปและโลกาภิวัตน์
 3. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของเศรษฐกิจของอินเดียได้รับการโดดเด่นด้วยการมองโลกในแง่การเจริญเติบโตและพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมไปสู่​​การรวมงบการเงินและงบดุลที่แข็งแกร่งและตำแหน่งของการชำระเงิน
 4. การเจริญเติบโตของชนชั้นกลางอินเดียมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นตามที่มีปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งได้ดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในตลาดอินเดีย
 5. 380.000.000 อินเดีย (72 ล้านครัวเรือน) มีรายได้ครัวเรือนต่อปี 10,000 บาท (ในแง่ PPP)การปฏิรูปเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นยุคใหม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณผู้ประกอบการใหม่ในการสร้างเศรษฐกิจที่สดใสรับการสนับสนุนโดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร "การทำธุรกิจในอินเดีย" คือการเสนอวิสัยทัศน์ระดับโลกของอินเดียและโอกาสทางธุรกิจในตลาดอินเดียในการสั่งซื้อ...:

 1. หากต้องการเรียนรู้การทำธุรกิจในอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิวเดลี, อานธรประเทศ, บังกาลอร์เคาน์, มุมไบและคุชราต
 2. หากต้องการทราบว่าโอกาสทางธุรกิจในอินเดีย
 3. เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเจรจาต่อรองในอินเดีย
 4. เพื่อวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กระแส
 5. หากต้องการทราบว่าข้อตกลงการค้าเสรีของอินเดีย

ระยะเวลาเรียน: 7 สัปดาห์ที่

วิธีวิทยา: อีเลิร์นนิง / การเรียนทางไกล.

ริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล (BIMSTEC)

สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค (SAARC)

ริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล

เอเชีย

หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา - ภควัทคีตา (Gandhi) Nonell
หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา (ภควัทคีตา, สเปน) Gita-Ramakrishna สถาบันวิทยาศาสตร์โยคะ (IGRCY)

ภควัท เพเทล


(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2023)
เราไม่ใช้คุกกี้
ด้านบนของหน้านี้