โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

ธุรกิจในเอเชีย. ชาวเอเซีย เศรษฐกิจ. ประเทศจีน ประเทศอินเดีย


Share by Twitter

ธุรกิจในเอเชีย. หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง:

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ สอนโดย EENI Global Business School:

  1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

มหาบัณฑิต ในเอเชียธุรกิจ

วิดีโอการค้าต่างประเทศ

หลักสูตร: ทำธุรกิจใน ประเทศจีน

หลักสูตร: ทำธุรกิจใน ประเทศอินเดีย

ประกาศนียบัตร: ทำธุรกิจใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาษา: อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย Asia ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน Asia อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Asie ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส Asia

ธุรกิจในเอเชีย: ตารางเปรียบเทียบหน่วยการเรียนรู้.

ธุรกิจในเอเชีย - ประเทศไทย (หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก)

การทำธุรกิจในเอเชียกลางอิหร่านปากีสถานหลักสูตร

EENI - นักเรียนจากเอเชีย:
นักเรียนจากเอเชีย

การทำธุรกิจในประเทศจีน

ประเทศไทย - ข้อตกลงการค้าอินเดียฟรี:
ประเทศไทย - ข้อตกลงการค้าอินเดียฟรี

ธุรกิจในเอเชีย. หน่วยการเรียน:

ทำธุรกิจใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม. ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสามเหลี่ยมการเจริญเติบโต ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง บรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตะวันออกพื้นที่เติบโตอาเซียน

ธุรกิจในเอเชียตะวันออก
- ทำธุรกิจใน ประเทศจีน: การแนะนำ ประเทศจีน ภาษาจีน เศรษฐกิจ และ การขนส่ง โลจิสติก ศุลกากร ลงทุนใน ประเทศจีน เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง ภาษาจีน บริษัท
- ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ ไต้หวัน

ธุรกิจในเอเชียใต้
- ทำธุรกิจใน ประเทศอินเดีย การแนะนำ ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ ประเทศอินเดีย ลงทุนใน ประเทศอินเดีย รัฐอานธรประเทศ คานธีนคร บังคาลอร์ กลุ่มทาทา
- บังคลาเทศ ศรีลังกา

ธุรกิจในเอเชียกลาง
ประเทศอิหร่าน ประเทศปากีสถาน กลางในประเทศแถบเอเชีย

ธุรกิจในหมู่เกาะโอเชียเนียและแปซิฟิก
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี

สถาบันทางเศรษฐกิจ และ การรวม เอเชีย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย คณะกรรมการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งเอเชียและ แปซิฟิก เอเชียแปซิฟิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (เอเปก) ข้อตกลงการค้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค ริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล

หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา - ภควัทคีตา (Gandhi) Nonell
หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา (ภควัทคีตา, สเปน) Gita-Ramakrishna สถาบันวิทยาศาสตร์โยคะ (IGRCY)


(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2024)
เราไม่ใช้คุกกี้
ด้านบนของหน้านี้