โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

ลงทุนในประเทศไทย (การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ) โอกาสนักลงทุนต่างชาติ


Share by Twitter

หน่วยการเรียน: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ประเทศอินเดีย. หลักสูตร:

  1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศอินเดีย นโยบาย (อินเดีย)
  2. โอกาสการลงทุนและการสร้างแรงจูงใจในประเทศอินเดีย
  3. ภาคนิยม: บริการ, ไฟฟ้า, โทรคมนาคมขนส่งเทคโนโลยีสารสนเทศ...
  4. เลือกรายการสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ตัวอย่างของหลักสูตร:
ธุรกิจใน คานธีนคร

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ สอนโดย EENI Global Business School:

  1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

ภาษา: อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย India ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน India อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Inde ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส India

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ประเทศอินเดีย

ภูมิศาสตร์และใหญ่ แต่เพียงผู้เดียวของอินเดียมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันภูมิประเทศได้ทำให้มันเป็นหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดในต่างประเทศปลายทางการลงทุนโดยตรง ในโลก มันได้กลายเป็นทรัพยากรของโลกสำหรับการผลิตต่างๆและอุตสาหกรรมบริการ

มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของที่ดินทำกินอินเดียเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดผู้ผลิตอาหารของโลก อินเดียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของนมอ้อยและชาเช่นเดียวกับผู้ผลิตรายใหญ่ 2 ข้าวผักและผลไม้

สระว่ายน้ำของทางเทคนิคฐานทรัพยากรมนุษย์ของอินเดียที่มีรายได้ทิ้งที่เพิ่มขึ้นและตลาด ออกดอก ของได้ทั้งหมดรวมกันเพื่อให้เกิดเป็นอินเดียพันธมิตรที่ทำงานได้กับอุตสาหกรรมทั่วโลก อินเดียเป็นฮอตสปอตที่แนะนำสำหรับองค์กรกระตือรือร้นที่จะ ภายนอก วิจัยและพัฒนา กิจกรรมของพวกเขาทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ศูนย์ติดต่อลูกค้าหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ) เปิดการใช้งานกระบวนการทางธุรกิจ

ภาคชั้นสูงสุดดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในอินเดียกระแสคือ: อุปกรณ์ไฟฟ้าภาคบริการ (ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน) โทรคมนาคมขนส่งอุตสาหกรรมยาเสพติดเชื้อเพลิง, สารเคมี, กิจกรรมการก่อสร้างและยาการแปรรูปอาหาร, ปูนซีเมนต์และยิปซั่ม ผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในความรู้ของกระบวนการที่จะเกิดขึ้นภาค เอาท์ซอร์ส และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ดังนั้นอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ตลาดในโลกซึ่งมีการคาดการณ์สูงสำหรับการเจริญเติบโตและศักยภาพรายได้ในทางปฏิบัติที่ทุกสาขาของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคการเกษตร

นิวเดลี, มุมไบบังกาลอร์, คุชราต, อานธรประเทศและ เชนไน เป็น จุดหมายปลายทาง หลักสำหรับชาวต่างชาติไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรง มหาราชและเขตนครหลวงแห่งชาติโดยมีสัดส่วน 50% ของเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศการลงทุนโดยตรงจากในอินเดียเป็นระยะเวลา 1 ครึ่งหนึ่งของ 2010-11

ใหญ่ที่สุด อาหาร ผู้ผลิต, การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ, บังคาลอร์, คานธีนคร, รัฐอานธรประเทศ - กลุ่มทาทา, เอเชีย

หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา - ภควัทคีตา (Gandhi) Nonell
หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา (ภควัทคีตา, สเปน) Gita-Ramakrishna สถาบันวิทยาศาสตร์โยคะ (IGRCY)(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2023)
เราไม่ใช้คุกกี้
ด้านบนของหน้านี้