โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ การค้าต่างประเทศ อุตสาหกรรม รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)


Share by Twitter

หน่วยการเรียน: ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ. หลักสูตร:

  1. เศรษฐกิจของอินเดีย
  2. การค้าระหว่างประเทศ: การส่งออกและนำเข้า ลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง ในอินเดีย
  3. ภาคอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเหล็ก, รถยนต์, เทคโนโลยีชีวภาพ...)
  4. ภาคบริการ (ซอฟต์แวร์, บอลลีวูด...)
  5. อินเดียไมโครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  6. ชั้นกลางอินเดีย

ตัวอย่างของหลักสูตร:
ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ สอนโดย EENI Global Business School:

  1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

ภาษา: อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย India ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน India อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Inde ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส India

แท้จริงเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในเมืองสาวอินเดียมีคุณลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ของอินเดียกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ในยี่สิบของกลาง, สมาชิก ของกลุ่มนี้ไม่คิดสองครั้งก่อนใช้จ่ายในแบรนด์ระดับโลกแพง พวกเขาจะซื้อความสะดวกสบายในเครดิตได้ซื้อบ้านและรถซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองไม่ได้มีการทำฝันในวัยเด็กของพวกเขา บ้านคือการลงทุนสำหรับพวกเขาและรถยนต์ปล่อยตัว

อินเดีย ครั้งที่เข้าดู ระดับภูมิภาค ข้อตกลงทางการค้า เป็น หน่วยการสร้างที่มีต่อวัตถุประสงค์โดยรวมของการเปิดเสรีทางการค้า จึงจะเข้าร่วมในจำนวน ของซึ่งรวมถึง ฟรี ข้อตกลงทางการค้า (เอฟทีเอ ของ) สิทธิพิเศษ ข้อตกลงทางการค้า ครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สัญญา (CECA ของ) สัญญาอื่น ๆ เหล่านี้เข้าสู่ทั้งทวิภาคีหรือในกลุ่มภูมิภาค

ภาคอุตสาหกรรมอินเดีย ประกอบด้วยวิศวกรรมหนักและเบา, เหล็ก, รถยนต์, เทคโนโลยีชีวภาพยาและเวชภัณฑ์การแปรรูปอาหารและการเหมืองแร่ปุ๋ย ฯลฯ ให้มีศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานใหญ่ตลาดเพียงพอในทางเศรษฐกิจ

อินเดียได้จัดตั้งที่เข้มแข็งและกระจายฐานการผลิตในการผลิตที่หลากหลายของพื้นฐานและสินค้าทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆรวมถึงหนักไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและส่งอุปกรณ์กระบวนการ, รถยนต์, เรือ, เครื่องบินเหมืองแร่ปิโตรเลียมสารเคมี เป็นต้นภาคอุตสาหกรรมบันทึกเติบโต 10.3%

รถยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดที่อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นพลังงาน, การขนส่งทางรถไฟและถนน อินเดียเป็นผู้ผลิตใหญ่อันดับสองของโลกสอง ขวักไขว่ ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในห้าของรถเพื่อการพาณิชย์เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของรถแทรกเตอร์ เป็นตลาดรถยนต์โดยสารใหญ่เป็นอันดับสี่ในเอเชียรวมทั้งบ้านของผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบ

การเจริญเติบโตของชนชั้นกลางอินเดียมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นพร้อมกับปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจ มหภาคที่แข็งแกร่งได้ดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในตลาดอินเดีย

กว่าปีอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟและวิศวกรรมหนักได้ลงทะเบียนอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจและมีฐานที่แข็งแกร่งในการผลิตของทุนต่างๆและสินค้าคงทนของผู้บริโภค

เทคโนโลยีชีวภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมฐานความรู้ที่มีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการปฏิวัติการเกษตร, สุขภาพ, การอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่วนเทคโนโลยีชีวภาพอินเดียได้รับการ ก้าวหน้า รวดเร็วในเวทีโลก มีจำนวนมากเทคโนโลยีชีวภาพยารักษาและวัคซีนนี้จะถูกผลิตและจำหน่ายในประเทศและช่วยให้มนุษย์มหาศาลเป็น ภาคการจดทะเบียนรายได้ของ 1070.000.000 เงินดอลลาร์ และบันทึกการเจริญเติบโตร้อยละ 36.55 ในปี

ยาและเวชภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญที่แสดงความคืบหน้ามากขึ้นกว่าปี เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในโลกทำหน้าที่เป็นแหล่งยาต่างๆยาและตัวกลางที่เป็นสูตรยาอื่นๆ เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความรุนแรงก็มีโอกาสทางธุรกิจมากมายสำหรับนักลงทุน บริษัท เอกชน / ทั่วโลก อินเดียได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำระดับโลกในยา

อาหารอุตสาหกรรมอินเดียการเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการผลิตการบริโภคการส่งออกและการเติบโตของลูกค้า

เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมของอินเดียเป็นอันดับสามของโลกและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเกิดใหม่ในเอเชีย นอกจากนี้ยังท่ามกลางตลาดโทรคมนาคมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก อุตสาหกรรมโทรคมนาคมอินเดียผลิตครบวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยใช้สถานะของเทคโนโลยีศิลปะการออกแบบเฉพาะเพื่อให้ตรงกับสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและสภาพภูมิอากาศ

อินเดียเป็นโลกบัญชีพลังงาน 6 ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้บริโภคเกี่ยวกับ 3.5% ของการใช้พลังงานของโลกประจำปีทั้งหมด อินเดียเป็น 8 เหล็กดิบของประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อินเดียมีพลังงานเข้มข้นมากและเป็นผู้ใช้ขนาดใหญ่อันดับสามของถ่านหินในประเทศ เป็นที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่เป็นหนึ่งในดีที่สุดในโลก อินเดียเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ใหญ่เป็นอันดับสองในโลก

อินเดีย-MERCOSUR ข้อตกลงการค้าเสรี

ซอฟต์แวร์และบริการอินเดีย (เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ) อุตสาหกรรมได้รับการย้ายขึ้นห่วงโซ่คุณค่าให้ตราสินค้าอินเดียน่ากลัวในตลาดโลก ทางธุรกิจ กระบวนการเอาท์ซอร์ส ภาคกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเจริญเติบโตของซอฟต์แวร์อินเดียและบริการอุตสาหกรรม

"นิยม"เป็นชื่อของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียทั่วไป ชื่อที่นิยมมาเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อ ฮอลลีวู้ด แต่เริ่มต้น"B"สำหรับ บอมเบย์ (มุมไบ), สถานที่ในอินดียสำหรับการผลิตภาพยนตร์ที่มีความสำคัญเดียวกัน

จำนวนภาพยนตร์ที่ผลิตในอินเดียเป็นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2003 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดียผลิตภาพยนตร์ 877 ประมาณ 2-30 อินเดียไปดูหนังทุกวัน ตามการสำรวจทำโดย Ernst และ Young, กว่า 70% ของอุตสาหกรรมเชื่อว่าธุรกิจภาพยนตร์คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 15% ในอีกห้าปี

อินเดียมีกลุ่มองค์กรขนาดเล็กและสดใสขนาดเล็กที่มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนประมาณร้อยละ 39 เพื่อการผลิตและส่งออกร้อยละ 34 เพื่อการส่งออกใน มันเป็นนายจ้างใหญ่อันดับสองของทรัพยากรมนุษย์หลังจากการเกษตรให้การจ้างงานประมาณ 29,500,000 คน ในชนบทและเมืองของประเทศ

เอเชีย, โอกาสการลงทุน, บังคาลอร์, คานธีนคร, รัฐอานธรประเทศ

หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา - ภควัทคีตา (Gandhi) Nonell
หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา (ภควัทคีตา, สเปน) Gita-Ramakrishna สถาบันวิทยาศาสตร์โยคะ (IGRCY)(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2023)
เราไม่ใช้คุกกี้
ด้านบนของหน้านี้