โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

ธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ เดอราบาด ประเทศอินเดีย


Share by Twitter

หน่วยการเรียน: ทำธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ. หลักสูตร:

  1. รัฐอานธรประเทศ (อินเดีย)
  2. เศรษฐกิจของศูนย์กลางของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในภาคใต้อินเดีย
  3. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในรัฐอานธรประเทศ
  4. โอกาสทางธุรกิจในรัฐอานธรประเทศ: รถยนต์, เกษตร-อาหาร, ยาชีวภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. การทำธุรกิจในไฮเดอรา พอร์ตของ วิสาขปัตนั
  6. ฝ กรณีศึกษา: สาธารณรัฐอินเดียเทคโนโลยีชีวภาพ ฟู้ดส์มรดก กลุ่มซังฮี้ Satyam มหินทรา

ตัวอย่างของหลักสูตร:
ธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ สอนโดย EENI Global Business School:

  1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

ภาษา: อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย India ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน India อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Inde ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส India

สถาบันวิทยาศาสตร์โยคะ Gita-Ramakrishna

สรุปหลักสูตร: ทำธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ. หลักสูตร

รัฐอานธรประเทศอยู่กลยุทธ์ในอนุทวีปอินเดีย มีเส้นชายฝั่งทะเลใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศที่มีพื้นที่ของ 970 กิโลเมตร อานธรประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นที่ยอมรับเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในภาคใต้อินเดีย เป็นรัฐที่สามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทั่วพื้นที่ 276,754 ตารางกิโลเมตรและประชากร 76,000,000 เมืองหลวงของรัฐคือ ไฮเดอรา ซึ่งเป็นนานาชาติที่สะดวกและสามารถเข้าถึงได้

จะมีการจัดอันดับของรัฐที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศด้วย 8.35 ต่อปีการเจริญเติบโตร้อยละ

เป็นลักษณะสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ของกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค (75% ของวิศวกรรมอินเดียศึกษามาจากทั้งสี่รัฐทางภาคใต้ของอานธรประเทศ, กรรณาฏัก, ทมิฬ Nadu และ เกรละ) เกือบ 23 เปอร์เซ็นต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกามาจากอานธรประเทศ

การท่าเรือแห่ง วิสาขปัตนั เป็นประตูสู่ฝั่งตะวันออกของอินเดีย มันมีบทบาทสำคัญเป็นฐานการกระจายจุดกลางสำหรับภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศอินเดีย คำว่า"ความสว่าง อัญมณี"ของพอร์ตสำคัญทั้งหมดอินเดียเพื่อประสิทธิภาพที่โดดเด่นของการผลิตและ, วิสาขปัตนั พอร์ต ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใน การค้าในและต่างประเทศ

หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา - ภควัทคีตา (Gandhi) Nonell
หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา (ภควัทคีตา, สเปน) Gita-Ramakrishna สถาบันวิทยาศาสตร์โยคะ (IGRCY)

เอเชีย(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2023)
เราไม่ใช้คุกกี้
ด้านบนของหน้านี้