EENI Trường Kinh doanh
Phân đoạn, thương hiệu và Định vị

Giáo dục đại học Việt

Đơn vị học tập: Phân đoạn, thương hiệu và Định vị. Bản tóm lược:

Phân khúc thị trường quốc tế

 1. Trên thế giới Chiến lược phân khúc.
 2. Nhắm mục tiêu chiến lược:
      - Tập trung,
      - Differentiated
      - Chuyên môn hóa sản phẩm
      - Chuyên môn hóa thị trường
      - Bảo hiểm toàn thị trường.
 3. Nghiên cứu trường hợp:
      - Phân đoạn thị trường chiến lược của tập đoàn Volkswagen.
      - Matsushita Electric (Panasonic).
      - United Airlines.
      - BECEL / FLORA (Unilever).
      - VALS báo cáo.

Chiến lược thương hiệu toàn cầu.

 1. Giá trị thương hiệu.
 2. Xây dựng một thương hiệu quốc tế.
 3. Nghiên cứu trường hợp:
      - Nhãn hiệu trên toàn cầu.
      - Unilever.
      - Công ty Wrigley
      - ACER
      - Gucci Nhóm.
      - Nutrexpa.
      - Mitsubishi.

Định vị trong thị trường quốc tế.

 1. Các giai đoạn của vị.
 2. Chiến lược định vị.
 3. Nhãn hiệu định vị toàn cầu.
 4. Nghiên cứu trường hợp:
      - Hoa bánh quy.
      - Công ty Ford Motor.
      - Erste Bank.
      - Định vị sản phẩm mới tại thị trường Úc.

Mục tiêu

Tìm hiểu về phân khúc thị trường, thương hiệu và vị trí và tầm quan trọng của nó trong tiếp thị quốc tế. 

 1. Để hiểu được tầm quan trọng của phân khúc quốc tế trong chiến lược của chúng ta về tiếp thị và quốc tế.
 2. Để biết các chiến lược mục tiêu: Tập trung, riêng biệt, sản phẩm chuyên môn hóa, chuyên môn hóa thị trường, bảo hiểm toàn thị trường...
 3. Để biết các chiến lược thương hiệu chính: toàn cầu, khu vực và địa phương.
 4. Để hiểu được quá trình tạo ra giá trị thương hiệu trong thị trường toàn cầu.
 5. Để biết các chiến lược định vị thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Ví dụ của khóa học Phân đoạn, thương hiệu và Định vị:
Phân đoạn, thương hiệu và Định vị

Môn học này (e-learning) là một phần của các Chương trình Giáo dục Đại học sau: Bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ; được giảng dạy bởi EENI (Trường Kinh doanh) và Cổng thông tin châu Phi - Trường Kinh doanh EENI Business School:

 1. Thạc sĩ: Kinh doanh quốc tế (MIB), Thạc sĩ trong thương mại nước ngoài, Vận tải quốc tế
 2. Văn bằng quốc tế thị trường toàn cầu

Học sinh, EENI (Trường Kinh doanh) Business School

Khóa học tài liệu học tập (Ngôn ngữ): Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Segmentation  Segmentation Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Segmentación

Nhắm mục tiêu chiến lược

Tóm tắt khóa học (Phân đoạn, thương hiệu và Định vị)

Mà không nghi ngờ nó sẽ là lý tưởng cho một công ty để cung cấp một sản phẩm để mỗi cá nhân hoá của khách hàng. Như này thường là không thể được nó là cần thiết để tìm kiếm các phương pháp để thử để cung cấp các sản phẩm được cá nhân hoá cho các nhóm hay phân đoạn khác nhau của thị trường.

Hôm nay của thị trường có nhiều hơn trước khi bay hơi, và có thể truyền thống 'phương tiện truyền thông, quảng cáo tập trung là không còn phù hợp. Một tùy chọn khác là để tập trung vào sự khác nhau niches của thị trường, nơi chúng tôi có thể đáp ứng các nhu cầu của họ và mong muốn. Đây là có thể có nghĩa là segmentation với thị trường, chia ra thị trường vào nhóm của các khách hàng tiềm năng tương tự với nhu cầu và cấu hình hiện tại và tương tự mà mua thói quen.

Phân đoạn thị trường thị trường là cơ sở của các hành động tiếp thị. Nó sẽ yêu cầu một nỗ lực lớn, quản lý trực tiếp đến các chiến lược cho từng thị trường niche và cũng là cần thiết điều tra, kiểm soát cho việc triển khai thực hiện và thực hiện đúng segmentation. Mục tiêu chính của segmentation là để cải thiện vị trí của công ty chúng tôi và phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ có thể cũng để tăng doanh thu, cải thiện thị trường của chúng tôi chia sẻ và nâng cao hình ảnh của chúng tôi.

Làm thế nào nhiều phân đoạn nên chúng tôi xem xét? Câu trả lời là hợp lý, chúng tôi phải hành động như nhiều ngành nghề như kinh doanh của chúng tôi, công suất cho phép chúng tôi.

Để có được một sản phẩm hoặc dịch vụ cho quyền người hoặc công ty, một nhà tiếp thị sẽ trước hết phân khúc thị trường, sau đó nhắm vào một phân đoạn hoặc loạt các ngành nghề, và cuối cùng là vị trí trong phân đoạn (s).

Phân đoạn là việc xác định chủ yếu của con của người mua trong một thị trường những người chia sẻ tương tự nhu cầu và những người chứng minh hành vi tương tự người mua. Trên thế giới được tạo ra từ hàng tỷ người mua riêng của họ với bộ nhu cầu và hành vi. Phân đoạn nhằm mục đích phù hợp với các nhóm của người tiêu dùng với cùng một bộ các nhu cầu và hành vi của người mua. Như một nhóm được biết đến như một "phân đoạn".

Thị trường xuất khẩu segmentation cho phép:
- Sản phẩm biệt do chuẩn bị tiếp thị mixes thích hợp cho từng phân khúc thị trường.
- Tổ chức phân phối theo đặc điểm thu mua.
- Để tập trung phương tiện truyền thông tốt hơn quảng cáo theo thói quen và lối sống.

Nhắm mục tiêu chiến lược thường có thể được phân loại là một trong những cách sau:

1.Concentrated chiến lược (Single-phân đoạn chiến lược). Một phân khúc thị trường (không phải toàn bộ thị trường) được phục vụ với một trong những thị trường pha trộn. Chỉ cần một cách tiếp cận phân đoạn-thường là chiến lược của lựa chọn tuyệt vời cho các công ty nhỏ hơn với các nguồn lực hạn chế.

2.Differentiated chiến lược (chọn chuyên môn hoặc nhiều phân đoạn-chiến lược). Mixes tiếp thị khác nhau để được cung cấp các phân đoạn khác nhau. Các sản phẩm chính nó tháng năm hoặc có thể không được khác nhau - trong nhiều trường hợp chỉ những thông điệp quảng cáo hay kênh phân phối khác nhau.

3.Product chuyên môn. Các công ty chuyên về một sản phẩm và tailors nó để phân đoạn thị trường khác nhau.

4.Market chuyên môn. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực phục vụ một phân khúc thị trường và cung cấp các phân đoạn khác nhau của một mảng sản phẩm.

5.Full thị trường bảo hiểm. Hãng này cố gắng để phục vụ toàn bộ thị trường. Điều này có thể đạt được bảo hiểm bởi có nghĩa là của một loạt chiến lược thị trường, trong đó một undifferentiated tiếp thị pha trộn được cung cấp cho các thị trường trên toàn bộ, hoặc do một biện biệt trong đó có một chiến lược tiếp thị riêng biệt pha trộn được cung cấp cho mỗi phân đoạn.

Thương hiệu đã được xác định là một phương pháp biệt trong tiếp thị. Trong thị trường toàn cầu, các thương hiệu thậm chí có thể phát triển xã hội hay hành vi đặc thù như với Benetton hay Porche. Hơn nữa, các thương hiệu là khái niệm năng động, không tĩnh. Điều này có thể phát triển theo từng thị trường (thói quen tiêu dùng, niches, vv)

Một thương hiệu được tạo nên bởi augmenting một sản phẩm cốt lõi với giá trị phân biệt mà phân biệt nó ra các đối thủ cạnh tranh. Đây là một quá trình tạo ra giá trị thương hiệu. Tất cả các sản phẩm có một loạt các "lợi ích cốt lõi" - lợi ích được gửi đến tất cả các người tiêu dùng. Hiếm khi người tiêu dùng đang chuẩn bị để trả một khoản phụ trội cho các sản phẩm hay dịch vụ mà chỉ cần cung cấp lợi ích cốt lõi - họ là những người dự kiến của các yếu tố mà chúng là một lõi giá. Thương hiệu thành công là những người cung cấp thêm giá trị ngoài các lợi ích cốt lõi.
Cập nhật những giá trị cho phép các thương hiệu riêng của mình để phân biệt từ các đối thủ cạnh tranh. Khi thực hiện tốt, các khách hàng nhìn nhận giá trị gia tăng trong một augmented sản phẩm và thương hiệu trong đó chọn ưu tiên.

Định vị là một quá trình thiết kế của một công ty cung cấp và hình ảnh để nó chiếm một nơi và có giá trị trong tâm của người tiêu dùng.

Định vị một sản phẩm được bao gồm một benign có nghĩa là trong tâm trí của khách hàng như là nơi để các sản phẩm sits trong phân khúc thị trường mà nó thuộc. Điều này có thể thực hiện được do các sản phẩm của riêng mình thuộc tính hoặc thông qua các ảnh hưởng của các quảng cáo.

Mục tiêu của vị trí là một sản phẩm, là để đảm bảo rằng nó chiếm một nơi trong tâm của người tiêu dùng, nó khác biệt từ các đối thủ cạnh tranh.

Định vị là về cách bạn phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong tâm của tiềm năng của bạn. Định vị là một phương pháp mới để truyền thông, quảng cáo và tiếp thị. Nó là một tổ chức hệ thống cho việc tìm kiếm một cửa sổ trong tâm của bạn trong tương lai để có hiệu quả hơn có vị trí là một sản phẩm - một buôn bán, một dịch vụ, một công ty, hay một người - so với đối thủ cạnh tranh chính.

Hệ thống này là dựa trên khái niệm rằng giao tiếp chỉ có thể diễn ra tại khách sạn đúng thời gian và theo đúng trường hợp. Cái trí chỉ chấp nhận rằng những thông tin mới mà phù hợp với tình trạng hiện thời của nó. Nó bộ lọc ra mọi thứ khác. Nói cách khác, vị trí là một quá trình tâm lý do đó là một "neo" (stimulus mà bất kỳ một quán evokes trả lời) đã được đặt vào trong cái trí của khách hàng tương lai để họ đến để chọn một người cụ thể hơn hoặc công ty khác.


Tweter Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / / Print
Info EENI Back


(c) EENI Trường Kinh doanh / EENI Business School