EENI Trường Kinh doanh
Giá xuất khẩu. Chính sách giá cả quốc tếGiáo dục đại học Việt

Giá cả toàn cầu và Incoterms. Giá cả tùy chọn có sẵn để xuất khẩu. Chiến lược khi tham gia thị trường xuất khẩu mới

 1. Quốc tế giá chính sách.
 2. Vòng đời sản phẩm.
 3. Chiến lược giá cả khi vào thị trường xuất khẩu mới.
 4. Giá xuất khẩu.
 5. Giá quốc tế và Incoterms.
 6. Đối thủ cạnh tranh giá.
 7. Giá cả tùy chọn có sẵn để xuất khẩu.
 8. E-kinh doanh và chính sách giá cả.
 9. Trường hợp nghiên cứu:
     - Vật giá Chính sách và lạm phát.
     - Kinh tế Giá hàng hóa giao dịch và dịch vụ ở châu Á.

Ví dụ của khóa học Chính sách giá cả:
Chính sách giá cả

Môn học này (Online) là một phần của các Chương trình Giáo dục Đại học sau được giảng dạy bởi EENI (Trường Kinh doanh):

 1. Thạc sĩ: Kinh doanh quốc tế (MIB), Thạc sĩ trong thương mại nước ngoài, Vận tải quốc tế
 2. Văn bằng quốc tế thị trường toàn cầu

Học sinh, EENI (Trường Kinh doanh) Business School

Khóa học tài liệu học tập (Ngôn ngữ): Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Pricing Policy Giáo dục đại học ở Pháp Prix Exportation Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Precio exportación

Giá giao dịch quốc tế và Incoterms

sản phẩm(c) EENI Trường Kinh doanh / EENI Business School