Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Negocis al Regne del Marroc

Programa de l'assignatura - Comerç exterior i negocis al Marroc (Rabat, Fez)

 1. Introducció al Marroc (Magrib).
 2. Fent negocis a Rabat i a Casablanca.
 3. L'economia marroquina.
 4. Sectors clau:
    - La indústria.
     - L'energia.
     - L'agricultura i la pesca.
     - El transport.
     - L'artesania.
     - Les mines.
     - El comerç interior.
 5. Cas d'estudi: el sector turístic al Marroc
 6. El comerç exterior marroquí.
 7. Invertir al Marroc. La inversió estrangera directa al Marroc
 8. Casos d'estudi:
    - Grup ONA.
    - Grup Akwa.
    - Laprophan.
 9. Zona Franca de Tànger.
 10. Els tractats comercials del Marroc
 11. Introducció a l'àrab i al Francès
 12. Accés al mercat marroquí
 13. Pla de negocis per Marroc

Empresaris del Marroc

 1. Othman Benjelloun
 2. Mohamed Hassan Bensalah
 3. Aziz Akhannouch
 4. Anas Sefrioui
 5. Miloud Chaabi

Othman Benjelloun, empresari del Marroc, Màster

L'assignatura "Comerç exterior i negocis al Marroc" forma part dels següents programes online de l'EENI Global Business School

 1. Màster en Comerç Exterior
 2. Màster Professional en Negocis a l'Àfrica (a distància online)
 3. Doctorat: Negocis Africans, Comerç Mundial, Logística Internacional

Materials d'estudi bilingüe en Ensenyament superior online en Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Marruecos + Formació superior a distància en francès Maroc Formació superior (Cursos, Màsters) Comerç Exterior (Anglès) Morocco

Més informació sobre Marruecos

 1. Rabat
 2. Casablanca
 3. Puerto de Casablanca
 4. Tánger
 5. Oujda
 6. Fez
 7. Mequínez
 8. Marrakech
 9. Agadir

Confiem a l'Àfrica, EENI (Escola de Negocis) Global Business School

Anas Sefrioui Empresari Marroc

Comerç exterior i negocis al Marroc:

El Marroc és un mercat fronterer africà

L'Islam sunnita és la principal religió del Marroc, sent l'escola de jurisprudència Islàmica Malikí la majoritària.

El Marroc forma part de la Unió del Magrib Àrab (MA). És també membre de la Lliga dels Estats Àrabs, de la Comissió Econòmica per a l'Àfrica, de la Comunitat d'Estats del Sahel Saharià i de la Cooperació Afro-Àrab.

El Marroc pertany al Tractat de lliure comerç del Mediterrani àrab (Acord d'Agadir)

El major incentiu per a les empreses que volen invertir al Marroc és El Tractat de lliure comerç Estats Units-Marroc, una mesura que ofereix als exportadors nord-americans un major accés als mercats del Marroc, i ofereix a les empreses dels Estats Units un accés pràcticament il·limitat als mercats Europa, l'Àfrica del Nord, l'Orient Mitjà, i Turquia.

El Marroc té una relació estratègica amb la UE mitjançant l'Associació Euromediterrània i de la Política Europea de Veïnatge

Pel Marroc creua el Corredor Caire-Dakar.

El Regne del Marroc comparteix fronteres amb Algèria i Mauritània (Àfrica)

L'economia marroquina està caracteritzada per la consolidació dels principals indicadors econòmics malgrat les dificultats que van pesar sobre el seu resultat i els seus equilibris macroeconòmics.

El desenvolupament econòmic i social que ha tingut lloc al Marroc durant les darreres dècades ha permès la creació de les infraestructures bàsiques per respondre a les necessitats socioeconòmiques de la població. Diversos sectors han crescut considerablement, com el turisme, la indústria, la pesca, l'aigua, habitatge, etc.

Aquesta evolució ha provocat una creixent explotació dels recursos naturals i la degradació del medi ambient deguda a l'emissió de gasos contaminants i d'abocaments sòlids en absència de mesures tècniques i legals que pugui frenar aquesta degradació (el cost de la degradació del medi ambient superava el 8% del PIB)

Comerç exterior i Negocis: Unió del Magrib Àrab (UMA)

Comunitat Andina - observador

Miloud Chaabi, empresari del Marroc, Màster

Aziz Akhannouch Empresari Marroc

Mohamed Hassan Bensalah, empresari del Marroc, Màster

Zona àrab Lliure Comerç

Els Estats Units-Marroc Tractat de lliure comerç (TLC):
Marroc Estats Units

Comerç exterior i Negocis: Comunitat d'Estats del Sahel saharians (CEN-SAD)

Curs Màster Transport: Corredor El Caire-Dakar (Carretera Transafricana)

Magrib Àrab