Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Fons Monetari Internacional

Programa de l'assignatura: Fons Monetari Internacional (FMI). Comerç internacional.

 1. Introducció al Fons Monetari Internacional (FMI).
 2. Països membres del FMI
 3. L'Organització del FMI
 4. Activitats del Fons Monetari Internacional: supervisió, assistència tècnica i financera.
 5. Lluita contra el rentat de diners.
 6. El paper del Fons Monetari Internacional en les crisis econòmiques.
 7. El FMI, el Banc Mundial i l'OMC.
 8. Informe econòmic mundial.

Ensenyament superior online en Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior EENI Formació superior (Cursos, Màsters) Comerç Exterior (Anglès) EENI Formació superior a distància en francès EENI Educació superior (Cursos, Màsters) a distància en portuguès EENI

Aquesta assignatura forma part dels següents programes online de l'EENI Global Business School

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Programa Superior d'Especialització en Comerç Exterior

Fons Monetari Internacional (FMI):

El Fons Monetari Internacional (FMI) va ser creat el 1945 (conferència de les Nacions Unides celebrada a Bretton Woods, New Hampshire) per aconseguir una economia mundial més sòlida. La seva seu central és a Washington (Estats Units).

El Fons Monetari Internacional es administrat pels governs dels 185 països membres als quals ha de retre comptes sobre els seus objectius.

El Fons Monetari Internacional (FMI) en dades:
- Països membres: 185
- Treballen prop de 2.635 persones de 143 nacionalitats.
- Total de quotes: 338.000 milions de dòlars.
- Préstecs pendents de reemborsament: 17.000 milions de dòlars.
- Consultes de supervisió concloses: 134 països durant l'exercici

El Fons Monetari Internacional tracta de fomentar el creixement i l'estabilitat econòmica mundial així com evitar les crisis econòmiques, encoratjant als països perquè adoptin polítiques econòmiques sòlides.

Els principals objectius del Fons Monetari Internacional són:
- Fomentar la cooperació monetària internacional.
- Facilitar l'expansió i el creixement equilibrat del comerç internacional.
- Fomentar l'estabilitat canviària.
- Coadjuvar a establir un sistema multilateral de pagaments.
- Posar a disposició dels països membres amb dificultats de balança de pagaments (amb les garanties adequades) els recursos de la institució.

En el marc de l'enfocament global de prevenció de crisi, el Fons Monetari Internacional està millorant la seva capacitat d'avaluar en quina mesura els països membres són vulnerables a les crisis financeres.

Els recursos del FMI són subministrats pels seus països membres, principalment per mitjà del pagament de quotes, que, en general, tenen relació amb la mida de l'economia del país.

Drets especials de gir.

Els Drets especials de gir és un actiu de reserva internacional creat el 1969 pel Fons Monetari Internacional per complementar les reserves oficials dels països membres. El seu valor es basa en una cistella de quatre monedes internacionals fonamentals. Els Drets especials de gires poden intercanviar per monedes de lliure ús. Després de l'assignació general del 28 d'agost i l'assignació especial del 9 de setembre del 2009, el volum de Drets especials de gir passarà de 21.400 milions a 204.100 milions (actualment, l'equivalent aproximat a dòlars 317.000 milions).