Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Negocis i Ètica GlobalCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

L'Ètica Global i els negocis internacionals

 1. Introducció a l'ètica global
 2. Les fonts d'una Ètica Global
 3. Les religions com "tradicions de saviesa" de la humanitat
 4. Buscant un model per a l'ètica global
 5. Els dos principis claus de l'ètica global
  1. Harmonia de les religions
  2. Ahimsa (no-violència)
 6. n

Ètica global

Harmonia entre les religions i negocis (Sri Ramakrishna, Hinduisme) Negocis Ahimsa (no violencia)

Materials d'estudi: Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Ètica Global Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Global Ethics Formació superior online en francès Éthique mondiale

L'assignatura Ètica Global" forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màster Professional en Negocis Internacionals, Comerç Exterior
 2. Doctorat en Religions i Negocis

Curs: Bhagavad Gita (segons Gandhi i comentaris de Mahadev Desai i Swami Sivananda) Online

Curs: Bhagavad Gita. Cursos avançats: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Realització del Bhagavad Gita

Màster Bhagavad Gita

Ètica Global i els negocis internacionals:

Podem definir l'Ètica Global com: "Aquells valors comuns compartits per la humanitat"

"Una visió fonamental comuna del que és legítim, just i equitatiu...

Una ètica econòmica global es basa en els principis morals i en els valors que des de temps immemorials han estat compartits per totes les cultures i han estat recolzats per l'experiència pràctica comuna." Manifest per una ètica econòmica global - Hans Kung

"... El principi de la no-violència de Mahatma Gandhi i el testimoniatge de Sri Ramakrishna sobre l'harmonia de les religions: aquí tenim l'actitud i l'esperit que pot fer possible que la raça humana pugui créixer junts en una sola família - i en l'Era Atòmica, aquesta és l'única alternativa a la destrucció entre nosaltres mateixos." Arnold Toynbee

On podem trobar les fonts de l'ètica global

Les religions o "tradicions de saviesa de la humanitat" són una de les principals fonts de l'ètica global. Tal vegada moltes persones, sobretot aquí a l'Occident, prefereixin parlar de "tradicions de saviesa" en lloc de Religions. El gran historiador britànic Arnold Toynbee va dir:

"Qui són els més grans benefactors de la humanitat de la nostra generació? Haig de dir que són Confuci i Laozi, Buda, els profetes d'Israel i Judá, Zaratustra, Jesús, Mahoma i Sòcrates."

En lloc de cercar diferències (Concepte de Negociació Intercultural), anem a cercar punts de convergència que ens ajudarà a facilitar:

 1. El diàleg
 2. La Diplomàcia cultural
 3. Les relacions internacionals i
 4. Els negocis Internacionals

L'ètica generada per les religions influeix de forma molt important en la forma de fer negocis a cada mercat, sobretot als països que podríem considerar "no occidentals". La gran part de la humanitat - Àfrica, l'Amèrica Llatina, els països Àrabs, l'Índia, el Sud-est Asiàtic - és molt més espiritual que occident, un factor que no hem d'oblidar quan fem Negocis a aquests països.

"Per a mi l'ètica consisteix a mostrar a tots la voluntat de viure amb la mateixa reverència cap als altres" Albert Schweitzer

Tots els actors involucrats en el comerç internacional poden ser susceptibles d'aplicar els principis de l'ètica global: empresaris, proveïdors, distribuïdors, inversors, creditors, treballadors, consumidors i membres dels diferents grups d'interès a tots els països.

Llibre: El Ioga de la Saviesa - Bhagavad Gita (Gandhi) Nonell
Llibre: El Ioga de la Saviesa (Bhagavad Gita)

Un capdavanter espiritual hinduista inspira a un home de negocis musulmà (Yusuf Hamied)
Hinduisme Islam

Hem de trencar el tabú: Negocis - religió. En molts països, barrejar religió i negocis es considera tabú. Però és possible, si es fa des del respecte i el coneixement.

Occident ha de canviar la seva visió del món, i entendre que aquest és diferent, i només amb el coneixement i el respecte als altres, pot representar el paper que li correspon en el nou ordre mundial.

La ciència pot salvar vides, però també pot destruir-la. Les religions també tenen aspectes positius i negatius. Hi ha molts assajos sobre els aspectes negatius de les religions, una realitat que la història ens ha ensenyat. Però les religions també tenen el seu costat positiu, com a fonts de saviesa mil·lenària, que emanen principis ètics compartits per gairebé totes les religions superiors i civilitzacions. Ens anem a centrar només en aquest costat positiu.

El moviment dels harijans (els intocables) és massa gran per tan sols esforç intel·lectual. Al món no hi ha gens pitjor. I no obstant això, no puc abandonar la religió, i per tant l'Hinduisme. La vida em seria una càrrega sense la meva religió. Amo al Cristianisme, l'Islam i moltes altres fes mitjançant l'hinduisme. Però alhora no puc tolerar amb la intocabilitat" Gandhi

Les fonts d'una Ètica Global

 1. La declaració Universal dels drets humans - Nacions Unides (NU)
 2. La Declaració del Caire sobre drets humans a l'Islam
 3. La declaració sobre els principis i Drets Fonamentals al treball (OIT)
 4. La declaració de Riu sobre el medi ambient i el Desenvolupament

Declaració cap a una Ètica Global

El Parlament de les religions del món va ser fundat el 1893 a Chicago, el discurs de Swami Vivekananda, deixeble de Sri Ramakrishna , encara és recorda.

Swami Vivekananda

El 1993 es va tornar a celebrar el Parlament, els representants de totes les religions del món, liderats per Hans Kung, van estar d'acord en els elements bàsics d'una ètica comuna (*):

 1. El Principi d'humanitat
 2. La regla d'or de la reciprocitat
 3. Un compromís amb la no-violència, la justícia, la veracitat i la col·laboració entre homes i dones

(*) La paraula "religió" només apareix deu vegades (en les vuit pàgines de la declaració).

Puntualitzacions sobre l'ètica global:

 1. No és proselitisme
 2. No es basa en la superioritat d'una religió
  "Avui no hi ha ésser viu que sàpiga prou com per a dir amb seguretat si una religió ha estat més important que tots els altres." Arnold Toynbee
 3. No és una religió global (com el Bahaisme)
 4. A d'estar oberta tant a agnòstics com a ateus
 5. La "ètica global per als negocis" - es troba encara en la seva fase de desenvolupament
 6. Debilitat de l'ètica global: els fonamentalistes (de totes les religions i no -religions)

La recerca d'un model de l'ètica global

Escenari ideal per a la nostra investigació: l'Índia:

 1. L'Índia és el bressol de quatre religions superiors: l'Hinduisme, el Jainisme, el budisme i el Sijisme
 2. L'Índia, especialment l'hinduisme, és un dels països més tolerants amb altres religions
  "Així us he exposat el més secret de tots els coneixements, medita sobre ell plenament, i després feix el que vulgui" Bhagavad Gita XVIII-63
 3. L'Índia és la tercera major economia del món (per darrere dels EUA i la Xina) i un dels països BRICS
 4. L'Índia és la democràcia més gran del món

Índia tolerància

Director de negocis Internacionals i l'ètica global

Director Ètica

Conferència ètica Berlín
Conferència impartida per Pere Nonell en Berlín sobre "Diplomàcia Cultural, negocis Internacionals i Ètica Global"(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina