Masters EENI Global Business School

Học bổng Việt Nam Thạc sĩ kinh doanh quốc tế xa

Việt Nam Học bổng Thạc sĩ kinh doanh quốc tế xa. Hà Nội, Lào Cai, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Việt Nam
Học bổng Việt Nam (Vietnam Tiếng Anh) Translation

Việt NamThạc sĩ kinh doanh quốc tế xa - Asian

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế xa Giáo dục trực tuyến Việt Nam
Vietnam Master in International Business

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế xa:

Thích ứng của các bậc thầy để người Việt Nam sinh viên
Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Việt Nam là thành viên của Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN
Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương
Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương
Chiến lược hợp tác kinh tế Cửu Long
Việt Nam có hiệp định thương mại với Úc và Niu Dilân Canađa, Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Pakistan
  1. 21th edition, e-learning, + 500 sinh viên / 100 quốc gia, trường hợp Phương pháp. Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha...
  2. Hỗ trợ tài chính được cung cấp bởi EENI: installments, giảm các khoản thanh toán tiền mặt...

Học bổng Việt Nam

VENVIÊT-NAM Bourses d’études.

Higher Education for all at affordable prices

Bhagavad Gita, Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda