EENI Şcoala de Afaceri Global Business School

Cercetarea de piata Studiul marketing Analiza PESTShare by Twitter

Învățământ superior online (Română) Curs, Masterat, Doctoratul

Unităţii de învăţare. Programă

Unde se exportă?. PEST: contextul politic, economic, social şi tehnologic. Analiza calitativă

 1. Cercetarea de piata. Market Research
 2. Analiza in profunzime a pieţei internaţionale:
     - Ce se exportă?
     - Unde se exportă?
     - Cum se exportă?
 3. Analiza calitativă
 4. Analiza cantitativă
 5. Analiza PEST: contextul politic, contextul economică, contextul social şi contextul tehnologic
 6. Studiu de caz:
     - Mitsui
     - Cargill

Exemplu - Cercetarea de piata
Cercetarea de pieţei internaţionale

Acest unităţii de învăţare face parte din următoarele programe de învățământ superior, predate de EENI Global Business School:

 1. Diplomă în Marketing internaţional
 2. Doctorat: Comerț mondial, Logistica globală
 3. Masterat: Afaceri Internaţionale, Comerţ Exterior, Transportul internațional

Elevii România, e-learning, EENI Școala de Afacerii

Curs, Masterat, Doctoratul (Engleză) Comerţ exterior şi afaceri Market research Studii online universitare de Masterat (Franceză) Études de marché Doctoratul, Masterat, Curs (Spaniolă) Comerţ exterior şi afaceri Estudios de mercado Studii online Curs, Masterat, Doctoratul (Portugheză)

Cercetarea de piata

Obiective

Scopul principal al acestei unităţi de învăţare este de a înţelege şi de concepte cheie instrumente internaţionale de cercetare de piaţă şi cel mai bine cum sa le aplice.

Primul pas ca o companie de exportul devenire ar trebui să ia este de a evalua potenţialul vânzărilor pe fiecare piaţă străină.

Unul ar trebui să ţină cont de faptul că există mai mult de 200 de ţări, care implică faptul că am putea avea pentru a evalua o mare cantitate de informaţii.

Din acest motiv, multi directori atunci când se confruntă cu această dilemă au tendinţa de a opta pentru pieţele care împărtăşesc unele afiliere culturale, cu propriile lor. Exportatorii din Marea Britanie opta pentru mai multe irlandez, Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană (UE), în timp ce exportatorii spaniolă tind să se apropie America Latină sau Uniunea Europeană.

Definiţia pieţei. În marketing, termenul de piaţă se referă la grupul de consumatori sau organizatii care este interesata de produs, are resurse pentru a cumpăra produsul, şi este permisă de lege şi alte reglementări să achiziţioneze produsul respectiv.

Începând cu totalul populaţiei, diferiţii termeni sunt folosite pentru a descrie piaţă în funcţie de nivelul de îngustarea:

- Total populaţie.
- Potential de piaţă: cei din populaţia totală care au interes în achiziţionarea produsului.
- Disponibil pe piaţă: cele de pe piaţa potenţiali care au destui bani pentru a cumpăra produsul.
- Calificată disponibile pe piaţă: cele de pe piaţă disponibile, care din punct de vedere li se permite să cumpere produsul.
- Tranzacţii ţintă: segmentul de piaţă disponibile calificată, că firma a decis să servească (piaţă deservită).
- Pătruns pe piaţă: cei din piaţa-ţintă care au cumpărat produsul.

Analiza PEST este o analiză externă şi urmăreşte să evidenţieze o altăperspectivă a mediului în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea.
- Factorii politici au în vedere politica guvernului, legislaţia centrală, locală, stabilitatea politică, modificări la nivel administrativ
- Factorii economici au în vedere variabilele economice cheie (taxe, tarife, curs valutar)
- Factori sociali analizează atitudinile şi caracteristicile clienţilor instituţiei
- Factorii tehnologici: aplicarea sistematică a cunoştinţelor ştiinţifice lascopurile practice ale instituţiei

Analiza PEST(c) EENI Global Business School / Şcoala de Afaceri (1995-2024)
Nu folosim cookie-uri
Înapoi la începutul acestei pagini