Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Inversions a l'estrangerCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Inversions a l'estranger: Delegacions, Filials, empreses mixtes

 1. Introducció a les inversions a l'estranger (Inversió estrangera directa)
 2. Delegacions a l'exterior
 3. Empreses afiliades, sucursals i empreses mixtes
 4. Optimització dels riscos d'expropiació
 5. Ecologia i estratègies dels multinacionals. Govern corporatiu
 6. Cas: Creant una empresa als Estats Units
 7. Gestionant un negoci en un país en vies de desenvolupament
 8. Casuística d'una transacció als països en desenvolupament
 9. Problemes habituals en la gestió
 10. Programes de suport al desenvolupament
 11. Situació en l'ex- Repúbliques Soviètiques
 12. Cas: Reconstrucció d'una indústria en una ex- República Soviètica

Inversions a l'estranger:
IED Filials

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Inversión extranjera directa (IED) Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Foreign Direct Investment (FDI) Formació superior online en francès Investissement direct à l'étranger (IDE)

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Curs Internacionalització

Inversions a l'estranger:

L'expansió internacional pot finalitzar amb la creació d'una o diverses delegacions de venda a l'exterior, de manera que es pugui aconseguir un major control al mercat de destí. El següent pas, pot ser la producció local. Les decisions relatives a la inversió productiva a l'exterior està molt més enllà que qualsevol decisió de tipus comercial.

Diferents formes legals existeixen per a l'establiment comercial a l'exterior, dependrà de cada mercat. En principi aquestes formes legals han d'assegurar una sòlida presència local, un control dels impostos i protecció per als inversors. Analitzarem les tres formes més habituals (des del punt de vista comercial):

 1. Sucursals
 2. Filials
 3. Empreses mixtes

Caldrà realitzar un rigorós anàlisi dels factors de risc que poden afectar aquesta mena d'inversions: privatitzacions, risc comercial i polític...

Cada vegada més, el balanç social d'una empresa, demanda un nou estil de gestió basat en el govern corporatiu, que permeti convertir a les empreses en motors de desenvolupament així com fomentar el benestar en els llocs que desenvolupa les seves activitats.

Cas: Creant una empresa als Estats Units. En una empresa treballen més de 150 treballadors; produeix i comercialitza estàtues de bronze amb suports de marbre. El disseny és exclusiu. Les produccions són relativament elevades. En aquest cas s'analitzaran onze decisions preses pel consell d'administració relatives a la implantació als Estats Units.

Tendim a associar als països en vies de desenvolupament amb la pobresa i el sofriment. Aquesta imatge és veu reforçada pels mitjans de comunicació que ens informen gairebé només dels desastres d'aquests països i presenten a la seva gent com a víctimes de circumstàncies més enllà del seu control. La realitat del món en desenvolupament és molt més variada i complexa. En primer lloc, cal tenir compte amb les generalitzacions. Per exemple, la situació en països recentment industrialitzats i/o emergents com Corea del Sud, Malàisia, la Xina, Mèxic o el Brasil és molt diferent de la dels països menys desenvolupats com Bangla Desh, Senegal, Ghana, Kenia, el Marroc, Nicaragua, El Salvador o el Perú. A més, la situació al món no és estàtica, sinó summament dinàmica. En les dècades passades, els països de l'Àsia sud oriental han experimentat un progrés considerable en la qualitat de la vida, mentre que alguns països de l'Àfrica Sub Sahariana són més pobres avui que en els anys 60.

El context sociocultural de cada país en desenvolupament té també una importància vital respecte a la comercialització d'un producte o servei i fins i tot en un projecte d'inversió directa. La religió, les tradicions, la història, les supersticions... Tot això forma part d'un sistema de valors: la cultura.

El procés d'obtenir llicències o permisos per establir-se en un país en desenvolupament pot ser llarg i costós. En alguns països, part dels ingressos dels governs vénen d'aquestes ineficiències. El problema de la corrupció pot aparèixer en qualsevol moment en molts països.

La situació dels ex- Repúbliques Soviètiques. Analitzant la situació actual en la Federació Russa podrem descobrir una sèrie d'aspectes que no podríem identificar amb un simple anàlisi dels notícies que disposem. A partir d'aquí, s'analitzarà el cas d'una reconstrucció d'una indústria en una ex- República Soviètica.

Els organismes internacionals com la UE, el Banc Americà de Desenvolupament (BID), el Banc Africà de Desenvolupament o el FMI, disposen d'importants recursos financers per ajudar a la reconstrucció i el desenvolupament dels economies i del sector productiu d'aquests països. Un dels programes d'ajuda es basa en projectes de transferència de "saber fer" cap a aquests països.

En acabar aquesta part, l'alumne sabrà:

 1. Les diferents estratègies que millor s'adaptin a aquesta mena d'inversions
 2. Les formes legals d'implantació
 3. Els problemes que poden sorgir en el procés i implantació en un país en vies de desenvolupament


(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina