Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Colòmbia-Estats Units Tractat de lliure comerçCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Acord Estats Units-Colòmbia. Avantatges exportadors. Solució de controvèrsies

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Colòmbia-Estats Units
  2. Avantatges pels exportadors i importadors
  3. L'accés a mercats
  4. Els serveis i les inversions
  5. Cas d'estudi: càlcul d'aranzels
  6. Les oportunitats comercials de Colòmbia al mercat nord-americà
  7. El comerç internacional entre Colòmbia i els Estats Units

Colòmbia-Estats Units (Acord):
Tractat de lliure comerç Colòmbia-Estats Units

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior
  2. Doctorat: Comerç Mundial, Logística Internacional

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Colombia-Estados Unidos Formació superior Comerç Exterior (Anglès) United States-Colombia Formació superior online en francès Etats-Unis Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Colòmbia

Tractat de lliure comerç (TLC) Colòmbia-Estats Units:

El 12 de novembre del 2011 es va aprovar el Tractat de lliure comerç de Colòmbia amb els Estats Units.

A diferencia de l'ATPDEA (Llei de Promoció de Preferències aranzelàries andines, caducat), el tractat és un instrument permanent que no requereix renovacions periòdiques; l'ATPDEA es limita al comerç exterior de productes mentre que el tractat cobreix a més el comerç de serveis i les inversions estrangeres directes (IDE).

Colòmbia és membre de la Comunitat Andina, i com tal, malgrat firmar el tractat, el segueix regint-se per la normativitat andina.

El Tractat de lliure comerç Colòmbia-Estats Units comprèn els següents temes:
- L'accés a mercats industrials i agrícoles;
- La propietat intel·lectual;
- El règim de la inversió;
- Compres de l'estat;
- La solució de controvèrsies;
- La competència;
- El comerç electrònic;
- Els serveis;
- Ambiental;
- Laboral.

El Tractat de lliure comerç Colòmbia-Estats Units beneficia principalment a les empreses exportadores colombianes, ja que poden exportar els seus productes i serveis al mercat nord-americà en condicions més favorables.

Per als importadors colombians l'entrada en vigor del Tractat de lliure comerç Colòmbia-Estats Units implica una disminució de costos de maquinària, equip, ensums i matèria primera importada dels Estats Units per l'eliminació immediata de la gran majoria dels aranzels (entre el 5% i el 20%).

El 43 per cent de les exportacions colombianes es dirigiren als Estats Units, és a dir, 16.900 milions de dòlars, mentre que els productes nord-americans que van arribar a Colòmbia van ser de 10.400 milions de dòlars.

El Tractat de lliure comerç Colòmbia-Estats Units preveu una millora d'accés a mercats sobretot a través de l'eliminació de barreres aranzelàries i no aranzelàries al comerç exterior de productes i de serveis, és a dir, busquen un accés preferent i tracte nacional al mercat de l'altre país.(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina