Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Tractat Nicaragua-TaiwanCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Tractat de lliure comerç Nicaragua-Taiwan. Oportunitats d'exportació al mercat taiwanès

  1. Introducció al Tractat de lliure comerç entre Nicaragua i Taiwan (Amèrica Central)
  2. La certificació d'origen
  3. El valor de contingut regional
  4. El comerç exterior Nicaragua-Taiwan
  5. Les oportunitats d'exportació al mercat taiwanès

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional
  2. Doctorat: Comerç Mundial, Logística Internacional

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Nicaragua Taiwán Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Taiwan Nicaragua Formació superior a distància en francès Nicaragua Educació superior (Cursos, Màsters) a distància en portuguès Taiwan

El Tractat Nicaragua-Taiwan

El Tractat de lliure comerç Nicaragua-Taiwan va entrar en vigor al gener del 2008.

Les parts d'aquest acord, de conformitat amb l'article XXIV de l'Acord General sobre Aranzels Duaners i el comerç del 1994 i l'article V de l'Acord General sobre el comerç de serveis, estableixen una zona de lliure comerç.

Els objectius del Tractat de lliure comerç entre Nicaragua i Taiwan, desenvolupats de manera més específica a través dels seus principis i regles, inclosos els de tracte nacional, el tracte de nació més afavorida, i transparència, són:

(a) estimular l'expansió i la diversificació del comerç exterior entre les parts;
(b) eliminar els obstacles al Comerç exterior i facilitar la circulació transfronterera de mercaderies i serveis entre els territoris de les parts;
(c) promoure les condicions de competència lleial a la zona de lliure comerç;
(d) augmentar substancialment les oportunitats d'inversió als territoris de les parts;
(e) protegir en forma adequada i eficaç i fer valer els drets de la propietat intel·lectual al territori de cada part;
(f) crear procediments eficaços per l'aplicació i el compliment d'aquest acord, per la seva administració conjunta, i per la solució de controvèrsies; i
(g) Establir lineaments per la cooperació bilateral, regional i multilateral, dirigida a ampliar i a millorar els beneficis del Tractat de lliure comerç Nicaragua-Taiwan.

Les exportacions de Nicaragua cap a Taiwan van créixer de 7,1 milió de dòlars a 10,2 milions de dòlars, significant un increment relatiu del 43.2%, mentre les importacions des de Taiwan a Nicaragua van augmentar en una menor proporció (11.8%).

El saldo comercial de Nicaragua amb Taiwan va continuar sent positiu (3.928,9 milers de dòlars). Així mateix, els intercanvis comercials globals es van incrementar en 29.4%.
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina