Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Títol de Màster comerç  InternacionalCompartir por Twitter

Avaluació continua: avaluacions i tesina del Màster Professional en Comerç Exterior, Màrqueting Internacional i Internacionalització.

Avaluació Continua Màster

L'avaluació de l'alumne (a) del Màster Professional en Negocis Internacionals (MIB) es continua, principalment es té en compte dos aspectes:

1- Nota obtinguda en els exercicis del Màster

Cada Unitat de cada mòdul del Màster Professional en Comerç Exterior, Màrqueting Internacional i Internacionalització (Incoterms, logística Internacional, Distribució Internacional, preus d'exportació, negocis a Hong Kong, la inversió estrangera directa...) porta associats uns exercicis que l'alumne deu superar. Si el Professor considera que no s'ha aconseguit el nivell mínim, guiarà a l'estudiant perquè millori la qualitat dels seus exercicis i els reenviï.

L'important és aprendre.

2- Tesina del Màster Professional en Comerç, Màrqueting Internacional i Internacionalització.

Es tracta del treball final del Màster. La tesina està concebuda com un examen que posa a prova la capacitat de síntesis de l'estudiant per desenvolupar una temàtica determinada (entre 30 a 50 pàgines).

La tesina té com a objectiu que l'alumne demostri els seus coneixements teòric- pràctics sobre el comerç exterior, el màrqueting internacional, la internacionalització o els negocis a la Xina. El tema és triat per l'estudiant amb l'ajut del seu Professor i ha d'estar relacionat amb els continguts del Màster. Si l'estudiant treballa, pot elaborar la seva tesina relacionada amb el seu treball.

Alguns exemples de tesines del Màster Professional en Comerç Exterior, Màrqueting Internacional i Internacionalització poden ser: "Pla de Màrqueting internacional" (d'una empresa determinada), Projecte d'inversió a la Xina", "Anàlisis DAFO de l'empresa X als mercats globals", "Creació de xarxes de distribució internacionals", "Estratègies de promoció internacional"...

Tot això es realitza a distancia a través del nostre e-campus.

L'EENI Global Business School potencia la realització de treballs en grup amb alumnes del Màster de diferents països.

Titulació del Màster (Diploma emès)

 1. Alumnes amb estudis universitaris superiors o experiència demostrada en els negocis internacionals:

"Títol de Màster Professional en Negocis Internacionals (Comerç Internacional, Global màrqueting i internacionalització)" especialització en:

 1. Negocis a l'Amèrica Llatina
 2. Negocis a l'Àsia
 3. Negocis als països Musulmans
 4. Negocis a l'Àfrica
 5. Negocis APEC

El Títol és emès per EENI. En aquest cas, és necessària la presentació d'una fotocopia compulsada o autenticada del Títol universitari (no és necessari en el moment de la matriculació).

 1. Alumnes sense estudis superiors i sense experiència en els negocis internacionals:

Títol d'alta Especialització en Comerç Internacional, Global màrqueting i internacionalització especialització en:

 1. Negocis a Amèrica Llatina
 2. Negocis a l'Àsia
 3. Negocis als països Musulmans
 4. Negocis a l'Àfrica

Adaptació del Màster (Catalunya)

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Master en Negocios Internacionales Formació superior Comerç Exterior (Anglès) International Business Formació superior online en francès Commerce International Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Comércio Exterior(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina