Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Colòmbia Guatemala Hondures Acord (AcordCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Tractat de lliure comerç Colòmbia-Triangle del Nord (El Salvador, Guatemala, Hondures)

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Colòmbia - Triangle del Nord (El Salvador, Guatemala i Hondures)
  2. Els beneficis de l'acord
  3. La certificació i declaració d'origen
  4. El comerç exterior Colòmbia-El Salvador, Guatemala i l'Hondures

El Tractat de lliure comerç Colòmbia- Triangle del Nord:
Tractat de lliure comerç Colòmbia-Triangle Nord

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional
  2. Doctorat: Comerç Mundial, Logística Internacional

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior.Colombia Triángulo Norte Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Colombia Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Colòmbia Formació superior online en francès Colombie.

Tractat de lliure comerç Colòmbia-Triangle del Nord:

Colòmbia i els països del Triangle del Nord (El Salvador, Guatemala i Hondures) van iniciar negociacions per la signatura d'un tractat de lliure comerç, al juny del 2006.

Objectius del Tractat de lliure comerç Colòmbia-Triangle del Nord:

- promoure l'expansió i la diversificació del comerç exterior de mercaderies i serveis entre les parts;

- Eliminar les barreres al Comerç exterior i facilitar la circulació transfronterera de mercaderies i serveis dins de la Zona de lliure comerç;

- promoure les condicions de competència lleial entre les parts;

- Promoure, protegir i augmentar substancialment les inversions en cada part;

- Crear procediments eficaços per l'execució i el compliment d'aquest acord, per la seva administració conjunta, i per la solució de controvèrsies;

- Establir els lineaments per la cooperació bilateral dirigida a ampliar i a millorar els beneficis d'aquest acord.

Les negociacions del Tractat de lliure comerç Colòmbia-Triangle del Nord inclouen assumptes com: el tracte nacional i l'accés de mercaderies al mercat, la inversió estrangera directa, els serveis, el comerç transfronterer de serveis, el comerç electrònic, la Cooperació, la solució de diferències, la contractació pública, la Facilitació del comerç exterior, les mesures sanitàries i les fitosanitàries, les normes tècniques, les normes i certificat d'origen i les mesures de Defensa Comercial.

A partir de la data d'entrada en vigència del Tractat de lliure comerç Colòmbia amb els països del Triangle del Nord, el 55 per cent dels béns industrials negociats van quedar lliures d'aranzel i en cinc anys, el percentatge alliberat llegarà a 68 per cent. Altre grup de productes quedaran lliures d'aranzel en 10, 15 i 20 anys.
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina