Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Tractat Colòmbia-XileCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Tractat de lliure comerç Xile-Colòmbia Acord. fluxos d'inversió. Comerç exterior

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Colòmbia-Xile
  2. Els beneficis del Tractat de lliure comerç
  3. La certificació d'origen
  4. El comerç exterior Xile-Colòmbia
  5. Els fluxos d'inversió entre Xile i Colòmbia

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional
  2. Doctorat: Comerç Mundial, Logística Internacional

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Chile Colombia Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Chile Colombia Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Colòmbia Formació superior online en francès Colombie.

Tractat de lliure comerç (TLC) Colòmbia-Xile:

El Tractat de lliure comerç Xile-Colòmbia, que constitueix un protocol addicional a l'Acord de Complementació Econòmica 24, va entrar en vigor el 8 de maig del 2009.

Colòmbia i Xile tenen subscrits els següents acords:
- Acord de Complementació Econòmica No. 24
- Tractat de lliure comerç
- Acord per la promoció i la protecció recíproca de les Inversions.

Les normes que regeixen el Tractat de lliure comerç Colòmbia-Xile són: origen, tècniques i sanitàries, les salvaguardes, les pràctiques comercials, el tractament en matèria de tributs interns, les compres governamentals, promoció comercial, la inversió estrangera directa, la coordinació de polítiques comercials, transport Marítim i aeri, la solució de controvèrsies i l'administració de l'Acord a través de la Comissió Administradora.

L'actual Tractat de lliure comerç entre Xile i Colòmbia permet que el 98% del total del comerç exterior es trobi lliure d'aranzels.

El 2012 es van liberalitzar els productes que encara apliquen el programa de desgravació d'aranzels entre els cuals es troben productes càrnics, lactes, arròs, oleaginosos i sucre.

El Tractat de lliure comerç Colòmbia-Xile té com a objectius centrals l'establiment d'un Espai econòmic ampliat entre els dos països, que permeti la lliure circulació de béns, els serveis i inversions, a més de cercar una acció coordinada en els Fòrums econòmics internacionals.

L'Acord ha permès una major dinàmica en el Comerç exterior reflectit a les exportacions colombianes a Xile que van passar de 117 milions el 1994 a 907 milions de dòlars que va generar un creixement de 675% al període del 42% mitjana anual.
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina