Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Clàusula anticorrupció de la CCICompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Clàusula anticorrupció de la Cambra de Comerç Internacional

  1. La Cambra de Comerç Internacional
  2. La Clàusula anticorrupció de la Cambra de Comerç Internacional (ICC)
  3. Com implementar la clàusula
  4. Esquema de la Clàusula anticorrupció

Negocis internacionals sense corrupció

Exemple: Clàusula anticorrupció de la Cambra de Comerç Internacional
Clàusula anticorrupció

L'assignatura "La Clàusula anticorrupció de la Cambra de Comerç Internacional (ICC)" Forma part del
  1. Curs Negocis Internacionals sense corrupció
  2. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
  3. Màster en Negocis Internacionals
  4. Programa Superior d'Especialització en Comerç Exterior
  5. Curs de tècniques exportació

Curs NO Corrupció Negocis

Ètica, negocis i religió.

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Clausul'Anticorrupción ICC Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Anticorruption Clause Formació superior online en francès Clause Anti Corruption.

Clàusula anticorrupció de la Cambra de Comerç Internacional (ICC):

El 1919 a París (França), es va crear una dels majors organitzacions empresarials del món: la Cambra de Comerç Internacional.

Un dels objectius de la Cambra de Comerç Internacional és fomentar el Comerç exterior obert i les inversions, creant instruments facilitadors per a les empreses com els Incoterms, els Usos i Regles Uniformes Relatives als Crèdits Documentaris (URU), els contractes tipus, codis de bones pràctiques, clàusula anticorrupció, el carnet ATA.

També ha creat la Cort Internacional d'Arbitratge...

La Cambra de Comerç Internacional (CCI) està formada principalment per empreses i les organitzacions de més de 130 països.

La Cambra de Comerç Internacional ha desenvolupat una clàusula anticorrupció que pot ser inclosa en qualsevol tipus de contracte de comerç exterior.

Aquesta clàusula és una base contractual per la qual les parts es comprometen a complir l'establert en les regles Voluntàries per al Combat a la Corrupció de la Cambra de Comerç Internacional. Serveix tant per a petites i mitjanes empreses com per grans multinacionals.

Una empresa exportadora que desitgi incloure la clàusula anticorrupció en els seus contractes de compra-venda internacional no necessita cap tipus de permís per part de la Cambra de Comerç Internacional.

Aquesta clàusula es basa en el principi d'autoregulació. L'acceptació de la clàusula anticorrupció és voluntària per part dels empreses involucrades.

L'única restricció és que la interpretació d'aquesta clàusula correspon a la Cambra de Comerç Internacional.(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina