Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Duanes - Organització Mundial del ComerçCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

les Duanes i l'Organització Mundial del comerç

 1. L'Organització Mundial del Comerç i les duanes
 2. Les barreres / Obstacles no aranzelaris
 3. Les normes per la valoració en duana dels mercaderies
 4. Mètodes: valor de transacció, transacció de mercaderies idèntiques, deductiu, valor reconstruït, última instancia
 5. Inspecció prèvia a l'expedició
 6. Les normes d'origen
 7. Les llicències d'importació
 8. Exàmens dels polítiques comercials dels països membres de l'OMC
 9. Cas d'estudi: examen de la política comercial de Hong Kong
 10. Les duanes i els acords comercials regionals
 11. La Declaració de Doha i les duanes

Curs i Màsters relacionats:

 1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional
 2. Doctorat: Comerç Mundial, Logística Internacional
 3. Programa Superior d'Especialització en Comerç Exterior
 4. Curs de tècniques exportació
Medidas no arancelarias
 1. Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF)
 2. Obstáculos técnicos al comercio (OTC)
 3. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)
 4. Inspección previa a la expedición
 5. Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Aduanas Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Customs Formació superior online en francès Douanes.

Les duanes i l'OMC:
Duanes Organització Mundial del Comerç

les duanes i l'OMC:

La valoració en duana és el procediment duaner aplicat per determinar el valor en duana dels mercaderies importades. Si s'aplica un dret ad valorem, el valor en duana és essencial per determinar el dret a pagar pel producte importat. Els drets de duana poden ser específics, ad valorem, o una combinació d'ambos.

En l'acord es disposa que la valoració en duana deu basar-se, excepte en determinats casos, en el preu reial dels mercaderies objecte de valoració, que s'indica en general a la factura.

En els casos en què no existeix valor de transacció o que el valor de transacció no sigui acceptable com valor en duana per haver-se distorsionat el preu com a conseqüència de certes condicions, l'Acord estableix altres cinc mètodes de valoració en duana, que s'han d'aplicar l'ordre prescrit. En total, en l'Acord es consideren els sis mètodes següents:

- Mètode 1: valor de transacció
- Mètode 2: valor de transacció de mercaderies idèntiques
- Mètode 3: valor de transacció de mercaderies similars
- Mètode 4: Mètode deductiu
- Mètode 5: Mètode del valor reconstruït
- Mètode 6: Mètode de última instancia(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina