Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Eina d'Accés a mercats - El Pla de Negoci


Compartir por Twitter

Accés a mercats.

L'objectiu dels unitats "Comerç exterior i negocis a..." és que l'alumne pugui desenvolupar un pla de negoci (exportació d'un producte o servei, importació, Implantació...) per a aquest mercat. Per facilitar i guiar a l'alumne al desenvolupament del pla, EENI ha desenvolupat aquesta eina d' Accés a mercats.

L'objectiu d'aquesta metodologia és la de facilitar al màxim el complex treball de recerca i l'accés a mercats que tot exportador ha de realitzar contínuament.

Aquesta eina s'estructura en quatre nivells:

1- Materials d'Estudi.

  1. Guies EENI "Comerç exterior i negocis a..."
  2. Materials complementaris sobre Negocis a aquest país (informis actualització)
  3. Webs d'interès per a l'exportador

2- Informació del mercat. Aquesta utilitat està dissenyada per obtenir en temps Reial informació sobre negocis, el Comerç exterior, els aranzels, mesures no aranzelàries, l'accés a mercats, certificats d'origen, acords, facilitat de fer negocis etc. En total poden ser consultades més de 200 fonts de la informació. S'estructura en cinc parts:

  1. Perfil país
  2. comerç exterior
  3. Accés a mercat
  4. Implantació - Inversions
  5. Informació complementària del mercat

Accés a mercats

NOTA: el mòdul 2 és gratuït per a tots els nostres alumnes i exalumnes.

3- Associacions regionals a la qual pertany

4- Tractats de lliure comerç del país.

És molt recomanable que l'alumne creu les seves pròpies guies de negocis a funció de la informació anterior i dels particularitats de la seva pròpia empresa (país d'origen, producte / servei a exportar, Implantació en l'exterior, PME o multinacional...)

Per finalitzar haurà de realitzar un pla de negoci per al mercat objectiu.

Exemple de l'eina Accés a mercats vista des de l'e-campus per a la unitat "Negocis al Brasil", tots els enllaços obtenen informació en temps Reial sobre el mercat analitzat:
Exemple Perfil País

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior EENI Formació superior Comerç Exterior (Anglès) EENI Formació superior a distància en francès EENI Educació superior (Cursos, Màsters) a distància en portuguès EENI.(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina