โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

ราคาส่งออก นโยบายการกำหนดราคาระหว่างประเทศ


Share by Twitter

ราคาทั่วโลกและ Incoterms ตัวเลือกการกำหนดราคาที่มีให้กับผู้ส่งออก กลยุทธ์เมื่อเข้าสู่ตลาดส่งออกใหม่

 1. นโยบายการกำหนดราคาระหว่างประเทศ
 2. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 3. กลยุทธ์การกำหนดราคาเมื่อเข้าสู่ตลาดส่งออกใหม่
 4. ราคาส่งออก
 5. ราคาระหว่างประเทศและ Incoterms 2020
 6. ราคาของคู่แข่ง
 7. ตัวเลือกการกำหนดราคาที่มีให้กับผู้ส่งออก
 8. e-ธุรกิจและนโยบายการกำหนดราคา
 9. กรณีศึกษา:
     - นโยบายการกำหนดราคาและอัตราเงินเฟ้อ
     - เศรษฐกิจราคาซื้อขายสินค้าและบริการในเอเชีย

ตัวอย่างของหลักสูตร:
ส่งออก ราคา

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ สอนโดย EENI Global Business School:

 1. หลักสูตร: การตลาดระหว่างประเทศ
 2. ปริญญาเอก : การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ
 3. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย Pricing policy ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน Precios exportación อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Prix Exportation ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส Preços export

วัตถุประสงค์

 1. วัตถุประสงค์หลักของหน่วยการเรียนรู้นี้คือการเข้าใจถึงความสำคัญของกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเข้าสู่ตลาดส่งออกใหม่
 2. พวกเราจะไปตรวจสอบตัวเลือกการกำหนดราคาที่มีให้ผู้ส่งออกและร่างเกณฑ์ที่จะใช้เมื่อสร้างกลยุทธ์การกำหนดราคา
 3. นอกจากนี้เรายังจะดูที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการกำหนดราคาภายใต้ Incoterms

หนึ่งในด้านความซับซ้อนมากที่สุดของการค้าต่างประเทศราคานโยบาย นโยบายการกำหนดราคาไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ความล้มเหลวทั้งหมดในตลาดต่างประเทศ ก่อนอื่นเราควรทราบเกี่ยวกับราคาในตลาดต่างประเทศต่างๆข้อมูลนี้จะช่วยให้เรามีเกณฑ์จริงบางอย่างสำหรับการตั้งราคาสินค้าส่งออกของเรา

แต่เราจะตอบสนองความกระอักกระอ่วนคุ้นเคยของราคาทั่วโลกหรือท้องถิ่น จากจุดอื่นของดูราคาถูกแนบไป Incoterms เลือกในตลาดการแข่งขันมันเป็นนิสัยเพื่อส่งสินค้าไปยังสถานที่ของลูกค้าจึงเสนอราคา DDP ในบางประเทศนี้เป็นไปไม่ได้และมันจะทำให้เราเกิดปัญหา

เมื่อออกแบบนโยบายการกำหนดราคาระหว่างประเทศของเราเราจะดำเนินการก่อนการสำรวจราคาคู่แข่งของเราในตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกันของเรา เราจะสามารถปฏิบัติตามข้อมูลทางเดียวหรืออื่น ๆ นี้ จะอ้างอิงพื้นฐานเมื่อการสร้างราคาของเรา ในการนี้ อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือวิจัยที่มีคุณค่าสำหรับผู้ส่งออก

นโยบายการกำหนดราคา

ส่งออก, ส่งออก, นโยบายผลิตภัณฑ์ระหว่าง ประเทศ
(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2024)