Masters EENI Global Business School

Stipend Norge Mastergrad Internasjonal Handel E-læring

Stipend Norge
Stipend Norge (Norway Engelsk)

Online Students, e-learning Master, Business

Mastergrad Internasjonal Handel E-læring Norge

Norway Master in International Business

Tilpasning av master
Europeiske frihandelsforbund
Frihandelsavtalen Singapore-European Free Trade Agreement (FTA)
Frihandelsavtalen India-Norge
Norge - Canada
Norge - Chile
Norge - Mexico
Colombia-Norge
Peru-Norge
Frihandelsavtaler MED Singapore, India, South Korea, the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC), Jordan, Tunisia, Tyrkia
Østersjørådet (Rådet for Østersjørådet)
Europeiske økonomiske og sosiale komité
FNS Økonomiske kommisjon for Europa
Regional Cooperation Council
Inter-American Development Bank
Mastergrad Internasjonal Handel:
  1. Stipend. Reduksjon av 10 av totale honorarer for norske studenter (Oslo, Drammen, Stavanger, Hamar, Bergen, Ålesund, Bodø, Tromsø...)
  2. 14. utgave, e-læring, + 500 elever / 100 land, Case-metoden. Engelsk, fransk, spansk...
  3. Financial hjelpemidler som tilbys av EENI: avdrag, rabatter kontant betaling...
EENI- Utenrikshandel

Stipend - Europe

Master Utenrikshandel

Online European Students (Master, Doctorate)

Higher Education for all at affordable prices