EENI Şcoala de Afaceri Global Business School

Investiţii Străine Directe

Învățământ superior online (Română) Curs, Masterat, Doctoratul

Unităţii de învăţare. Programă

Investiţii Străine Directe (ISD). Conferinţa pentru Comerţ şi Dezvoltare

Investiţii Străine Directe (ISD)

 1. Investiţiile străine directe şi rolul lor în economia globală
 2. Studiu statistic privind fluxurile mondiale de Investiţii Străine Directe (ISD)
 3. Relaţia între Organizaţia Mondială a Comeţului (OMC) şi Investiţiile Străine Directe
 4. Relaţia între Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) si Investiţiile Străine Directe
 5. Politica Uniunii Europeene referitoare la Investiţiile Străine Directe
 6. Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (MIGA)
 7. Indexul Libertăţii Economice (Heritage) şi Ghidul investiţiilor mondiale
 8. Impactul Investiţiilor Străine Directe asupra modernizării economiilor în tranziţie

Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare si Investiţiile Străine Directe

 1. Studiul raportului mondial al investiţiilor realizat de Conferinţa Națiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD)
 2. Intrarile si ieşirile de fluxuri monetare privind veniturile din investiţii (Inward and Outward)
 3. Studiul raportului "perspectivelor de investiţii globale"
 4. Global Investiție Evaluarea perspectivelor (GIPA)
 5. Investiție Compass Tool
 6. Proiecte de investiţii

Investiţii străine

 1. Reprezentanţii de vânzări şi infiinţarea unei reţele proprii de desfacere în străinătate
 2. Structuri internaţionale şi cultura organizaţională a întreprinderii mari
 3. Etapele creării unei companii multinaţionale
 4. Investiţii strategice: societatea mixtă, achiziţii sau privatizări
 5. Minimizarea riscurilor de expropriere
 6. Integrare responsabilităţii ecologice în strategiile de afaceri ale multinaţionalelor
 7. Guvernarea corporativă
 8. Etapele infiinţarii unei firme în Statele Unite
 9. Managementul unui proiect într-o ţară în curs de dezvoltare – programe de finanţare, riscuri si profitabilitate
 10. Ţările ex-sovietice

Exemplu - Investițiile străine directe
Investiţii Străine Directe ISD

Limba: Curs, Masterat, Doctoratul (Engleză) Comerţ exterior şi afaceri Foreign Direct Investment Studii online universitare de Masterat (Franceză) Investissement direct à l’étranger Doctoratul, Masterat, Curs (Spaniolă) Comerţ exterior şi afaceri Inversión extranjera directa

Acest unităţii de învăţare face parte din următoarele programe de învățământ superior, predate de EENI Global Business School:

 1. Masterat: Afaceri Internaţionale, Comerţ Exterior, Transportul internațional
 2. Doctorat: Comerț mondial, Logistica globală

Elevii România, e-learning, EENI Școala de Afacerii

Investiţii străine

Investiţii Străine Directe

Obiective:

Pentru a oferi o viziune globală a investițiilor străine directe.
Pentru a înțelege rolul de Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare.
Pentru a invata diferite strategii de urmat în scopul de a stabili o companie din străinătate.
Pentru a analiza fluxurilor de Investițiile străine directe pe piețele emergente

Investițiile străine directe, expune scopul de a obține un interes pe termen lung de către o societate într-o companie străină de alte țări.Investitorul străin direct are participarea la gestionarea afacerilor.

Investițiile străine directe se referă la tranzacția inițială pentru fuziuni și achiziții și majorări de capital social.

OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) recomandă ca o societate de investiții străine directe să fie definită ca "o incorporat (sau fără personalitate juridică), societate în care un investitor străin deține 10% directe sau mai mult din acțiunile cu drept de vot (sau).