Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Mèxic El Salvador Guatemala Hondures (Tractat)Compartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Tractat de lliure comerç Mèxic Triangle del Nord (El Salvador, Guatemala, Hondures)

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Mèxic - Triangle del Nord (El Salvador, Guatemala i Hondures)
  2. El certificat d'origen
  3. Els criteris pel tracte preferent
  4. El valor de contingut regional

El Tractat de lliure comerç Mèxic - El Salvador, Guatemala i l'Hondures:
Tractat de lliure comerç Mèxic El Salvador Guatemala Hondures

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior
  2. Doctorat: Comerç Mundial, Logística Internacional

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior México El Salvador Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Mexico Formació superior online en francès Mexique Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Mexico

Tractat de lliure comerç Mèxic - Triangle del Nord:

El Tractat de lliure comerç entre Mèxic i el Triangle del Nord va entrar en vigor el 15 de març del 2001 entre Mèxic i El Salvador i Guatemala. L'1 de juny del mateix any va entrar en vigor per Mèxic i l'Hondures.

L'objectiu principal és l'establiment de la zona de lliure comerç.

Els objectius específics d'aquest tractat, desenvolupats de manera específica a través dels seus principis i regles, són els següents:

A) estimular l'expansió i la diversificació del comerç exterior de productes i de serveis entre les parts;

b) promoure les condicions de lliure competència dins de la zona de lliure comerç;

C) eliminar les barreres al comerç exterior i facilitar la circulació de béns originaris i de serveis entre les parts;

D) eliminar les barreres al moviment de capitals i d'homes de negocis entre els territoris de les parts;

E) augmentar les oportunitats d'inversió als territoris de les parts;

f) protegir i fer valer, de manera adequada i efectiva, els drets de la propietat intel·lectual al territori de les parts;

g) Establir els lineaments per la ulterior cooperació entre les parts, encaminats a ampliar i a millorar els beneficis d'aquest tractat; i.

h) crear procediments eficaços per l'aplicació i el compliment d'aquest tractat, per la seva administració conjunta i per la solució de controvèrsies.

Les disposicions d'aquest Tractat s'apliquen entre Mèxic i El Salvador, Guatemala i l'Hondures. Aquest tractat no aplica entre El Salvador, Guatemala i Hondures.

Tractats comercials de Mèxic
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina