Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Perú-MERCOSUR Acord Complementació EconòmicaCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Tractat de lliure comerç Perú-MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai)

  1. Introducció a l'Acord de Complementació Econòmica entre el Perú i el Mercat Comú del Sud (el MERCOSUR) (ACE 54 i 55)
  2. Comerç exterior entre el Perú i els països del MERCOSUR (Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai)
  3. Règim d'origen

L'Acord de Complementació Econòmica entre el Perú i el MERCOSUR:
Tractat de lliure comerç Perú-MERCOSUR

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior MERCOSUR-Perú Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès MERCOSUL-Peru Formació superior online en francès MERCOSUR Formació superior Comerç Exterior (Anglès) MERCOSUR

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional
  2. Doctorat: Comerç Mundial, Logística Internacional

L'Acord de Complementació Econòmica entre el Perú i el MERCOSUR

El MERCOSUR i el Perú van començar les negociacions d'un Tractat de lliure comerç en el context de l'Acord Marc entre la Comunitat Andina i el MERCOSUR (Brasil, l'Argentina, Uruguai i Paraguai.).

Les negociacions entre el MERCOSUR i el Perú van concloure el 25 d'agost del 2005 amb la signatura de l'Acord de Complementació Econòmica No 58. Es troba vigent des de gener del 2006.

Els principals objectius de l'Acord de Complementació Econòmica 58 són:

- Establir el Marc jurídic i institucional de cooperació i la integració econòmica i física que contribueixi a la creació d'un Espai econòmic ampliat que tendeixi a facilitar la lliure circulació de productes i de serveis i la plena utilització dels factors productius, en condicions de competència entre les parts;

- Formar una àrea de lliure comerç mitjançant l'expansió i diversificació del Comerç exterior i l'eliminació de les restriccions aranzelàries i de les no- aranzelàries que afecten el comerç recíproc;

- promoure i impulsar les inversions entre els agents econòmics de les parts;

- Promoure la complementació i la cooperació Econòmica, energètica, científica i tecnològica.

L'Acord de Complementació Econòmica 58 estableix disposicions i/o compromisos sobre: Programa de Liberalització Comercial, el règim d'origen, el tracte nacional, les mesures antidúmping i compensatòries, les pràctiques restrictives a la lliure Competència, Aplicació i utilització d'incentius a les exportacions, les salvaguardes, la solució de controvèrsies, la valoració duanera, les normes i reglaments tècnics, les mesures sanitàries i les fitosanitàries, les mesures especials, promoció internacional i intercanvi de la informació Comercial, els serveis, inversions i Doble Tributació, la propietat intel·lectual, el transport, Complementació Científica i tecnològica, i l'administració i avaluació de l'acord.

Les exportacions peruanes al MERCOSUR van ser de l'ordre dels mil cent milions de dòlars, sent el Brasil i l'Argentina els principals mercats de destinació que concentraran el 97% del total exportat al MERCOSUR.

Els principals productes exportats al MERCOSUR són: els minerals i les manufactures de coure, els minerals de cinc, la plata, olives, laques colorants, fosfats de calci, camises de cotó, tara i matèries colorants.
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina